Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych – „Aktywna tablica” na lata 2020–2024